Priser pr. 10. september 2020

Tolkningen opkræves pr. påbegyndte halve time. Dog altid minimum for en hel time.

Timepriserne for tolkning følger gældende takster, senest justeret d. 10. september 2020.
Læs mere i :
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i Erhverv m.v. 

  • Timepris for første time: 650,- kr

Derudover kommer der en zonepris, som betales en gang pr. opgave.
Zonepriser og zoneinddeling er som følger:

  • Zone 1: 275,- kr.
  • Zone 2: 650,- kr.
  • Zone 3: 1050,- kr.

Zoneopdeling:
Region Sjælland og Region Hovedstaden er inddelt i tre zoner, der følger postnumrene som vist nedenfor:
Zone 1: 1000-2635, 2650-2665, 2700-2930, 3500-3520
Zone 2: 2640, 2670-2690, 2942-3490, 3540-3670, 4000-4140, 4300- 4390, 4600-4632, 4660-4683 samt Malmø
Zone 3: 3700-3790, 4160-4270, 4400- 4593, 4640-4654, 4736-4990 samt Skåne (bortset fra Malmø)

Timetillæg for opgaver:

  • Aftentillæg (fra kl. 17.00 – 07.00): kr. 86,-
  • Weekend/Helligdag :  kr. 161,-
  • Krævende opgaver : kr. 135,-
    Ved krævende opgaver forstås bl.a. Tolkeopgaver med et særligt komplekst indhold eller stor fysisk belastning, såsom konferencetolkning, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning eller tolkninger med højt fagligt indhold

Ved akutte opgaver opkræves der for minimum 4 tolketimer efter pågældende zonetakst. Akutte opgaver betyder at opgaven er bestilt samme dag eller dagen før.

Andre udgifter
Andre udgifter som f.ex. indgang/entre, forplejning ved middage/restaurantbesøg m.m., dækkes af tolkebestilleren.